De geschiedenis van de Orthopaedie


In de Nederlandse spelling is aan het einde van de vorige eeuw het woord "orthopaedie" veranderd in "orthopedie". Bij de modernisering van de spelling is in woorden met -ae- de -a- verdwenen. Het woord orthopaedie is oorspronkelijk afkomstig uit het Grieks en is afgeleid van "orthos" (recht) en "pais" (kind). Paed is de verlatijnsing  van de oorspronkeljk Griekse vormen (pais, paidos (genitief) = kind = paed + samenstellingen).  Letterlijk betekent het dus: “het recht maken van kinderen”. Daarnaast betekent het Griekse werkwoord "paideia" opvoeden.
De eerste persoon die deze term gebruikte was de Fransman Nicolas Andry (1658-1742). In 1741 verscheen zijn boek met de titel: "L'orthopaedie, ou l'art de prevenir et de corriger dans les enfants, les difformites du corps, le tout par des moyens a la porte des peres et des meres, et de toutes les personnes qui ont des enfants a elever."
pastedGraphic

Eén van de illustraties in het boek is de gestutte kromme boom. Door de jaren heen is dit internationaal het symbool geworden van de orthopaedie.

Voor meer informatie verwijs ik naar onderstaande pdf, een artikel uit het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

NtvG Geschiedenis Orthopaedie