Orthopedisch chirurg Maurik van Haagen


Knie-, enkel- en voetspecialist

Deze site heeft een tweeledig doel: kennismaking en informatievoorziening.
www.bergmanclinics.nl


Pasted Graphic


https://www.zorgkaartnederland.nl/
drs-maurik-van-haagen

“Bewegen is van primair belang voor ons geluk als mens, een beperking hierin kan een grote impact hebben. Orthopedie is een prachtig vak dat er voor zorgt dat mobiliteit behouden of herwonnen wordt. Een echte geneeskunst, waarin techniek gecombineerd wordt met logica en innovatie. Met zowel conservatieve als operatieve methoden kunnen wij mensen helpen om weer met plezier te kunnen bewegen. De onderste extremiteit, voet/enkel en knie , geeft voor mij op chirurgisch en conservatief vlak de meeste uitdaging en voldoening. Door de patiënt begrip te geven van de behandelmogelijkheden, met uitgebreide uitleg en beantwoording van vragen, zal gezamenlijk de beste keuze gemaakt worden. Het is in mijn ogen essentieel dat wij beiden achter het behandelplan staan.”

Met vriendelijke groet,

Maurik van Haagen

Zie ook
Bergman clinics
Zie ook Sportmedischnetwerk
Zie ook Linkedin



Schermafbeelding 2018-03-14 om 18.58.22